استاد غزل استکی

ایمیل :

Gh.Estaki@Speaking-House.com

استاد غزل استکی

 • فوق لیسانس زبان
 • Advanced levels at KISH institute
 • دارای ۹ سال سابقه تدریس در دوره های ویژه کودکان نوجوانان و بزرگسالان
 • کتاب­های تدریس شده:
 • American English File
 • Back Pack
 • Tiny Talk
 • Connect
 • Hip hip hooray
 • Interchange
 • Top Notch