ایمیل :

S.Darsaveh@Speaking-House.com

استاد سهیلا درساوه

 • لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی
 • دارای ۱۱ سال سابقه تدریس در دوره های ویژه کودکان نوجوانان و بزرگسالان
 • کتاب­های تدریس شده:
 • Family and Friends
 • Balloons
 • Adventure
 • New parade
 • Pockets
 • Back Pack
 • Interchange
 • Four Corners
 • Hey There
 • Top Notch