استاد سمانه کریمی

  • کارشناس روانشناسی
  • دارای مدارک TTC1, TTC2, FCE, CAE
  • مدرس دوره های ویژه کودکان و نوجوانان
  • کتاب­های تدریس شده:
  • Connect
  • Family Friends
  • BACKPACK
ایمیل :

S.Karimi@Speaking-House.com