تقویم آموزشی

خانه مکالمه همیشه تلاش کرده برنامه ریزی منظم و منسجمی برای زبان آموزان عزیز داشته باشد. از اینرو تمامی کلاسها در تاریخ مقرر آغاز و پایان میابند.

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی ترم ها در سال ۱۳۹۶ را می توانید در جدول زیر مشاهده بفرمایید.